0

North-Nankan store

Store address:No. 215, Zhongzheng Rd., Nankan Vil., Luzhu Township, Taoyuan County

store phone:03-322-0005

Business hours:
Mon-Fri:10:00-22:00
(Wed:12:00-22:00)
Sat-Sun:11:00-22:00

Detailed map information